PROJEKTJEINK
 
 
 
 
 
RÓLUNK
 
A Kispest Városfejlesztési és Üzemeltetési Kft. 100%-os tulajdonosa a Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata. Alapító okiratunk 2009. június 23-án készült, a képviselő-testület 380/2009. (VI. 23.) Ökt. határozatával fogadta el. Feladatainkat az Önkormányzattal 2009. július 16-án kötött keret-megállapodás állapítja meg:
 
A Kispest Kft.
 
 • tervezési és forrás-koordinációt valósít meg, mely révén Kispest ingatlan és területi rehabilitációs tevékenységei biztonsággal tervezhetők, finanszírozásuk kiszámíthatóvá válik,
 • a közszféra és a magánszféra strukturált együttműködését teszi lehetővé a városfejlesztésben és város rehabilitációban,
 • elősegíti a városfejlesztés és város rehabilitáció terheinek megosztását a közszféra és a magánszféra között,
 • elősegíti a városfejlesztés és város rehabilitációban az önkormányzati, kormányzati és EU források pénzügyi szempontból hatékonyabb, szakmai szempontból jobb koordinációval történő felhasználását,
 • részt vesz az akcióterületi terv és az Integrált Városfejlesztési Stratégia felülvizsgálatában és továbbfejlesztésében,
 • elősegíti az ingatlan fejlesztések során külső pénzügyi lehetőségek, források (pályázatok, támogatások elnyerése) felhasználását, amellyel az önkormányzati költségvetés tehermentesíthető,
 • segíti a magántőke bevonását az önkormányzat irányításával és ellenőrzése mellett megvalósításra kerülő városfejlesztési projektek finanszírozásába.
 
 
A Kispest Kft. feladata az Önkormányzat által külön határozattal kijelölt városfejlesztéshez és város rehabilitációhoz tartozó feladatok ellátása:
 
 • Külön határozat alapján az Önkormányzat beruházásában megvalósuló egyes létesítmények esetében ellátja a beruházói feladatokat (terveztetés, kivitelezési munkák pályáztatása, megrendelése, a munkálatok folyamatos ellenőrzése, az elkészült munkák átvétele).
 • Közreműködik közbeszerzési eljárások előkészítésében, a közbeszerzés kiírásában, kapcsolatot tart a független közbeszerzési tanácsadóval, kapcsolattartás az ajánlattevőkkel.
 • Koordinálja az ingatlanfejlesztésekben érintett gazdasági-, civil-, közigazgatási- és államigazgatási partnereket, valamint bevonja a lakosságot.
 • Az Önkormányzat által a megvételre kijelölt ingatlanokat megvásárolja, teljes körűen közreműködik az üzleti tárgyalások lebonyolításában, a szerződések előkészítésében és megkötésében.
 • Az ingatlan fejlesztések területén a beruházás előkészítési munkáit irányítja, ide értve a bontásokat, a közműépítési munkák elvégeztetését, az ingatlanrendezéssel kapcsolatos feladatok ellátását.
 • Ellátja a feladatai közé tartozó beruházások folyamatos ellenőrzését, az elkészült építményeket, illetve az elkészült munkákat az Önkormányzat megbízottjaként átveszi.
 • Ellátja az adminisztratív és információs feladatokat, kapcsolatot tart az Önkormányzattal, a Polgármesteri Hivatal Irodáival, a lakossággal, a vállalkozókkal, a bankokkal és a program során érintett valamennyi szervezettel.
 
A feladatai közé tartozó projektek elkészültét követően a megvalósult beruházással kapcsolatos fenntartási feladatok koordinálására az Önkormányzat elsődlegesen a Kispest Kft.-t kívánja megbízni, külön írásbeli megállapodás alapján.
 
Az Önkormányzat kötelezettséget vállalt, hogy a város-rehabilitációs akció megvalósítása során az akció eredményeként jelentkező bevételeket nem vonja el más önkormányzati célok finanszírozására, hanem visszaforgatja az akcióterület következő lépéseinek finanszírozásába.
 
A Kispest Kft. ügyvezetője Horváth Gyula
A Felügyelő Bizottság tagjai: Mihály Dezső (elnök), Molnár András, Sándor József
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minden jog fenntartva! Kispest Kft. © 2010.
A honlap az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával jött létre.